• groente
  • echtpaar
  • strand met honden
  • atomium
  • zakelijk
  • zeelandbrug
  • smoothie
  • koe
  • varen
  • brug met bamboe

Wij ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling, vernieuwing en realisatie van hun bedrijfsvoering en hun dienstverlening aan klanten.

Kortstondig of langdurig, maar altijd op maat en adequaat.

 

Heel praktisch, bij het opstellen van businessplannen, strategische beleidsplannen, projectplannen, planning & control, voortgangsrapportages (inhoudelijk en financieel), opleidingsplannen, contracten en competentieprofielen. Of begeleiding bij ziekteverzuim en re-integratie, bedrijfsgezondheid, functioneringsgesprekken en werving & selectie.

 

En ook een flinke laag dieper, met het bepalen van een veranderstrategie, het meenemen van mensen hierin, en alles wat hier mee samenhangt zoals communicatie, omgaan met knelpunten/conflicten, coaching, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling.

 

Samen krijgen we boven water wat er echt leeft in de organisatie en wat de bestuurder, directeur, manager en zijn medewerkers drijft. In overleg bepalen we vervolgens welke stappen nodig zijn om veranderingen in gang te zetten en wat ieders rol daarin is.

 

We gaan graag en vrijblijvend met je in gesprek over de uitdagingen voor jouw organisatie.